Konsumeryzm i prawa konsumenta

Jedna z definicji utożsamia konsumeryzm z konsumpcjonizmem, czyli dążeniem do posiadania jak największej liczby dóbr materialnych. Jednakże inne określenie wskazuje na ruch powstały wraz z rozwojem konsumpcji i reklamy, który ma na celu obronę praw konsumenta oraz reprezentację jego interesów w kontaktach z producentami. Jest on realizowany przez organizacje społeczne, instytucje państwowe oraz społeczne ruchy konsumenckie. Przybiera on formę ustawodawstwa antymonopolowego, testuje jakość towarów, chroni przed skutkami nieuczciwych praktyk sprzedających, dba o bezpieczeństwo nabywców oraz dostarcza konsumentom informacji. Nowoczesny konsumeryzm narodził się w USA w latach 40. XX wieku. Według przepisów nabywca ma prawo do: bezpieczeństwa, na straży którego stoją Sanepid oraz Państwowa Inspekcja Pracy dostępu do informacji na temat kupowanego przedmiotu, wszelkich zagrożeń towarzyszących korzystaniu z niego oraz warunkach kupna i sprzedaży reprezentacji swoich interesów – gdy nastąpi naruszenie praw grupy konsumentów należy zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kolei miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów działają w imieniu klientów indywidualnych. W ramach tych głównych praw wskazać można kilka bardziej szczegółowych. I tak na przykład konsument ma prawo do ochrony przed informacją naruszającą jego prywatność (np....

Czytaj dalej

Mikroekonomia, konsument, producent

Badaniem interakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą oraz ich zachowań indywidualnych, zwłaszcza w warunkach rzadkości dóbr, zajmuje się mikroekonomia. Nauka ta szczegółowo analizuje decyzje podejmowane przez jednostki, które dotyczą produkcji oraz wymiany dóbr. Konsument nabywa i konsumuje towary oraz usługi i wraz z producentem jest podstawowym uczestnikiem rynku. Konsument jest osobą fizyczną dokonującą zakupu lub sprzedaży na własny użytek, czyli nie ma on związku z prowadzoną działalnością. Jeżeli za zakup zażąda np. wystawienia faktury VAT, wówczas potraktowany zostanie jako przedsiębiorca. Gdy podaż przekracza popyt mówi się o rynku konsumenckim, a w odwrotnej sytuacji – o rynku producenta. Dla ekonomii i marketingu konsument stanowi kategorię statystyczną, która traktuje go jako zbiór charakteryzujący się pewnymi typowymi zachowaniami i...

Czytaj dalej

Jak nakłonić klienta do zakupów?

Merchandising polega na takim rozmieszczeniu i ekspozycji towarów i produktów reklamowych, by nakłonić do zakupów jak największą liczbę konsumentów. Obejmuje on odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni handlowej, właściwe rozmieszczenie asortymentu w sklepie i jego odpowiednią ekspozycję. Merchandising bazuje na zasadzie: „łatwo zauważalne, łatwe do wzięcia”. towary należy rozmieścić w grupach asortymentowych, ponieważ klient przychodzi do sklepu w celu zaspokojenia określonych potrzeb należy stosować tzw. cross merchandising, czyli ustawianie grup towarów obok siebie w sposób logicznie powiązany, np. gąbki do naczyń obok płynu do zmywania im więcej jakiegoś towaru na półce, tym łatwiej klient go zauważa, jest to tzw. multifacing, czyli efekt obfitości ważne są: porządek i czystość na półkach, czyli pełne półki, towary z widoczną ceną, ustawione etykietą do klienta towary przynoszące największy zysk powinny zajmować jak najwięcej miejsca. Te produkty, tak samo jak nowości i promocje, powinny znajdować się na wysokości oczu kupującego w sklepie znajdują się zarówno dobre, jak i złe strefy, np. klienci dużo uwagi zwracają na towary umieszczone przy kasach, a najmniej na te umieszczone w rogach sklepów swoimi działaniami należy zachęcić do jak najdłuższego pozostania klienta...

Czytaj dalej

Brak wyników wyszukiwania

Żądana strona nie została znaleziona. Skorzystaj z nawigacji powyżej aby zlokalizować artykuł.