Konsumeryzm i prawa konsumenta

Jedna z definicji utożsamia konsumeryzm z konsumpcjonizmem, czyli dążeniem do posiadania jak największej liczby dóbr materialnych. Jednakże inne określenie wskazuje na ruch powstały wraz z

Mikroekonomia, konsument, producent

Badaniem interakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą oraz ich zachowań indywidualnych, zwłaszcza w warunkach rzadkości dóbr, zajmuje się mikroekonomia. Nauka ta szczegółowo analizuje decyzje podejmowane przez

Jak nakłonić klienta do zakupów?

Merchandising polega na takim rozmieszczeniu i ekspozycji towarów i produktów reklamowych, by nakłonić do zakupów jak największą liczbę konsumentów. Obejmuje on odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni handlowej,

Społeczeństwo konsumpcyjne

W społeczeństwie konsumpcyjnym nadrzędnym celem jest nabywanie dóbr i ich konsumpcja, której wszystkie inne wartości, takie jak np. moralność, obyczaje czy polityka, są podporządkowane. Jest

10 zasad ochrony konsumentów w UE

Przedstawione poniżej zasady pochodzą z broszury wydanej przez Komisję Europejską i prezentują minimalny poziom ochrony zapewniony prawnie wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej. Zakupy według własnego uznania