Konsumeryzm i prawa konsumenta

Konsumeryzm i prawa konsumenta

Jedna z definicji utożsamia konsumeryzm z konsumpcjonizmem, czyli dążeniem do posiadania jak największej liczby dóbr materialnych. Jednakże inne określenie wskazuje na ruch powstały wraz z rozwojem konsumpcji i reklamy, który ma na celu obronę praw konsumenta oraz reprezentację jego interesów w kontaktach z producentami. Jest on realizowany przez organizacje społeczne, instytucje państwowe oraz społeczne ruchy konsumenckie.

www.26lo.waw.pl Czytaj dalej »

Mikroekonomia, konsument, producent

Mikroekonomia, konsument, producent

Badaniem interakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą oraz ich zachowań indywidualnych, zwłaszcza w warunkach rzadkości dóbr, zajmuje się mikroekonomia. Nauka ta szczegółowo analizuje decyzje podejmowane przez jednostki, które dotyczą produkcji oraz wymiany dóbr.

Konsument nabywa i konsumuje towary oraz usługi i wraz z producentem jest podstawowym uczestnikiem rynku.

Czytaj dalej »

Jak nakłonić klienta do zakupów?

Jak nakłonić klienta do zakupów?

Merchandising polega na takim rozmieszczeniu i ekspozycji towarów i produktów reklamowych, by nakłonić do zakupów jak największą liczbę konsumentów. Obejmuje on odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni handlowej, właściwe rozmieszczenie asortymentu w sklepie i jego odpowiednią ekspozycję. Merchandising bazuje na zasadzie: „łatwo zauważalne, łatwe do wzięcia”.

Czytaj dalej »

Społeczeństwo konsumpcyjne

Społeczeństwo konsumpcyjne

W społeczeństwie konsumpcyjnym nadrzędnym celem jest nabywanie dóbr i ich konsumpcja, której wszystkie inne wartości, takie jak np. moralność, obyczaje czy polityka, są podporządkowane. Jest to jeden z przejawów nowoczesnego społeczeństwa rozwiniętego gospodarczo, gdyż konsumenci doby postkapitalizmu dysponują większymi zasobami wolnego czasu i są zamożniejsi. Przedkładają oni satysfakcję z nabywania dóbr nad wszystko inne.

Czytaj dalej »

10 zasad ochrony konsumentów w UE

10 zasad ochrony konsumentów w UE

Przedstawione poniżej zasady pochodzą z broszury wydanej przez Komisję Europejską i prezentują minimalny poziom ochrony zapewniony prawnie wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej.

  1. Zakupy według własnego uznania i w wybranym przez siebie miejscu – prawo unijne gwarantuje swobodę w wyborze miejsca i sposobu dokonywania zakupów. Bez obaw o cło czy dodatkowy

Czytaj dalej »

Jak dokonywać bezpiecznych zakupów w Internecie?

Jak dokonywać bezpiecznych zakupów w Internecie?

Wzrasta liczba transakcji zawieranych w Internecie, coraz więcej osób dokonuje zakupów online. Jednakże należy zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy, by zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci.

  • wybór sklepu – wskazane jest korzystanie z ofert znanych sklepów, jak również zasięgnięcie informacji wśród znajomych lub na forach

  • dane adresowe – czy firma podaje swoją pełną nazwę oraz dane teleadresowe?

Czytaj dalej »