Psychologia zachowań konsumentów

Psychologia zachowań konsumentów

Aby scharakteryzować konsumenta należy sięgnąć do danych demograficznych go opisujących oraz określić jego cechy osobowościowe i procesy psychiczne. Na podstawie tych informacji możliwe jest wskazanie potrzeb konsumenta, motywów jego działania, sposobu postrzegania świata oraz przyjmowanych postaw.

Zachowania konsumentów podzielić można na kilka kategorii: racjonalne i irracjonalne, dobrowolne i wymuszone, zamierzone i niezamierzone.

Czytaj dalej »

Teoria wyboru konsumenta

Teoria wyboru konsumenta

Teoria wyboru konsumenta jest teorią w obrębie mikroekonomii, która za pomocą narzędzi matematycznych opisuje zachowania indywidualnych konsumentów na rynku w warunkach ograniczonych zasobów. Poprzez konsumpcję zaspokajane są różne potrzeby, a teoria zajmuje się wyborami dokonywanymi przez konsumenta, formułując ogólne zasady na ten temat.

Lista dóbr i usług, spośród których konsument

Czytaj dalej »