Konsument współcześnie

poradnik konsumenta

Konsumeryzm i prawa konsumenta

Jedna z definicji utożsamia konsumeryzm z konsumpcjonizmem, czyli dążeniem do posiadania jak największej liczby dóbr materialnych. Jednakże inne określenie wskazuje na ruch powstały wraz z rozwojem konsumpcji i reklamy, który ma na celu obronę praw konsumenta oraz reprezentację jego interesów w kontaktach z producentami. Jest on realizowany przez organizacje społeczne, instytucje państwowe oraz społeczne ruchy konsumenckie. Przybiera on formę ustawodawstwa antymonopolowego, testuje jakość towarów, chroni przed skutkami nieuczciwych praktyk sprzedających, dba o bezpieczeństwo nabywców oraz dostarcza konsumentom informacji. Nowoczesny konsumeryzm narodził się w USA w latach 40. XX wieku.

Według przepisów nabywca ma prawo do:

  • bezpieczeństwa, na straży którego stoją Sanepid oraz Państwowa Inspekcja Pracy

  • dostępu do informacji na temat kupowanego przedmiotu, wszelkich zagrożeń towarzyszących korzystaniu z niego oraz warunkach kupna i sprzedaży

  • reprezentacji swoich interesówgdy nastąpi naruszenie praw grupy konsumentów należy zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kolei miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów działają w imieniu klientów indywidualnych.

W ramach tych głównych praw wskazać można kilka bardziej szczegółowych. I tak na przykład konsument ma prawo do ochrony przed informacją naruszającą jego prywatność (np. w postaci ulotek). Jeżeli są to materiały reklamowe, które nie są opatrzone dokładnym adresem odbiorcy, wystarczy stosowna informacja umieszczona na drzwiach lub skrzynce pocztowej. W przypadku, gdy konsument otrzymuje reklamy drogą pocztową, musi zgłosić swe niezadowolenie bezpośrednio nadawcy.

Konsument jest również chroniony przed informacją wprowadzającą w błąd, do których zalicza się reklamy nierzeczowe (np. oddziałujące na emocje) oraz ukryte. Powszechnie zakazane jest stosowanie tzw. reklamy subliminalnej, tj. takiej, której oddziaływania człowiek nie jest świadomy.

W ramach ochrony ekonomicznego interesu konsumenta wskazuje się na ochronę przy zwieraniu umów, ich krzywdzącą treścią oraz niewłaściwą jakością świadczenia.

uczulenia.net.pl www.nissan-autonix.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

konsument.edu.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.