Konsument współcześnie

poradnik konsumenta

Konsumeryzm i prawa konsumenta

Jedna z definicji utożsamia konsumeryzm z konsumpcjonizmem, czyli dążeniem do posiadania jak największej liczby dóbr materialnych. Jednakże inne określenie wskazuje na ruch powstały wraz z rozwojem konsumpcji i reklamy, który ma na celu obronę praw konsumenta oraz reprezentację jego interesów w kontaktach z producentami. Jest on realizowany przez organizacje społeczne, instytucje państwowe oraz społeczne ruchy konsumenckie. Przybiera on formę ustawodawstwa antymonopolowego, testuje jakość towarów, chroni przed skutkami nieuczciwych praktyk sprzedających, dba o bezpieczeństwo nabywców oraz dostarcza konsumentom informacji. Nowoczesny konsumeryzm narodził się w USA w latach 40. XX wieku.

Według przepisów nabywca ma prawo do:

  • bezpieczeństwa, na straży którego stoją Sanepid oraz Państwowa Inspekcja Pracy

  • dostępu do informacji na temat kupowanego przedmiotu, wszelkich zagrożeń towarzyszących korzystaniu z niego oraz warunkach kupna i sprzedaży

  • reprezentacji swoich interesówgdy nastąpi naruszenie praw grupy konsumentów należy zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kolei miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów działają w imieniu klientów indywidualnych.

W ramach tych głównych praw wskazać można kilka bardziej szczegółowych. I tak na przykład konsument ma prawo do ochrony przed informacją naruszającą jego prywatność (np. w postaci ulotek). Jeżeli są to materiały reklamowe, które nie są opatrzone dokładnym adresem odbiorcy, wystarczy stosowna informacja umieszczona na drzwiach lub skrzynce pocztowej. W przypadku, gdy konsument otrzymuje reklamy drogą pocztową, musi zgłosić swe niezadowolenie bezpośrednio nadawcy.

Konsument jest również chroniony przed informacją wprowadzającą w błąd, do których zalicza się reklamy nierzeczowe (np. oddziałujące na emocje) oraz ukryte. Powszechnie zakazane jest stosowanie tzw. reklamy subliminalnej, tj. takiej, której oddziaływania człowiek nie jest świadomy.

W ramach ochrony ekonomicznego interesu konsumenta wskazuje się na ochronę przy zwieraniu umów, ich krzywdzącą treścią oraz niewłaściwą jakością świadczenia.

uczulenia.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

konsument.edu.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.