Psychologia zachowań konsumentów

Aby scharakteryzować konsumenta należy sięgnąć do danych demograficznych go opisujących oraz określić jego cechy osobowościowe i procesy psychiczne. Na podstawie tych informacji możliwe jest wskazanie

Teoria wyboru konsumenta

Teoria wyboru konsumenta jest teorią w obrębie mikroekonomii, która za pomocą narzędzi matematycznych opisuje zachowania indywidualnych konsumentów na rynku w warunkach ograniczonych zasobów. Poprzez konsumpcję