Psychologia zachowań konsumentów

Aby scharakteryzować konsumenta należy sięgnąć do danych demograficznych go opisujących oraz określić jego cechy osobowościowe i procesy psychiczne. Na podstawie tych informacji możliwe jest wskazanie potrzeb konsumenta, motywów jego działania, sposobu postrzegania świata oraz przyjmowanych postaw.

Zachowania konsumentów podzielić można na kilka kategorii: racjonalne i irracjonalne, dobrowolne i wymuszone, zamierzone i niezamierzone. Sprowadza się to do zakupów dokonywanych świadomie lub pod wpływem impulsu. W myśl teorii konsument dąży do zaspokojenia potrzeb.

Gdy uda się nabyć pożądane dobro, podstawowe lub luksusowe, wzrasta poziom jego satysfakcji. Czasami o wyborze niektórych produktów decyduje przywiązanie do marki, a czasami wpływ reklamy. Cały proces wygląda następująco: producent poprzez reklamę uświadamia konsumentowi jego potrzeby, które zaspokojone mogą zostać poprzez nabycie określonego produktu. Jeżeli poziom satysfakcji klienta z towaru będzie wysoki, z pewnością powtórzy on swój zakup.

Finanse i ekonomia, Konsument współcześnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *