Konsument współcześnie

poradnik konsumenta

Społeczeństwo konsumpcyjne

W społeczeństwie konsumpcyjnym nadrzędnym celem jest nabywanie dóbr i ich konsumpcja, której wszystkie inne wartości, takie jak np. moralność, obyczaje czy polityka, są podporządkowane. Jest to jeden z przejawów nowoczesnego społeczeństwa rozwiniętego gospodarczo, gdyż konsumenci doby postkapitalizmu dysponują większymi zasobami wolnego czasu i są zamożniejsi. Przedkładają oni satysfakcję z nabywania dóbr nad wszystko inne.

Racjonalny wybór podczas zakupów nie wydaje się być już taki istotny, tak samo jak zaspokojenie potrzeb pierwotnych, gdyż człowiek kupuje po prostu to, na co ma ochotę lub to, do czego nakłoniła go wszechobecna reklama. Konsumpcja stała się zjawiskiem masowym, a konsumenci wydają się być zachłyśnięci ilością dostępnych dóbr.

W społeczeństwie tego typu potrzeby podstawowe są zaspokojone u większości globalnej populacji. Nie ma problemu z dostępnością żywności, mieszkań, wykształcenia czy opieki medycznej. Jednocześnie dobra konsumpcyjne są powszechnie dostępne. Te osoby, które nie mogą sobie na nie pozwolić w danej chwili, zwiększają swoje wysiłki w celu późniejszego zakupu.

Rozwinięty marketing to jedna z oznak społeczeństwa konsumpcyjnego. Producenci wiele uwagi poświęcają analizie zachowań konsumenckich, w związku z czym produkty ciągle się zmieniają, a zasięg reklamy staje się coraz szerszy.

https://www.fotografy.eu/fotografia-produktowa/ mozg.suplementydiety.net

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

konsument.edu.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.