Polityka prywatności portalu http://konsument.edu.pl


 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest:
  Fundacja ProPublika
  ul. Tarasa Szewczenki 29b
  51-351 Wrocław

 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu
  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Serwisie internetowym konsument.edu.pl oraz w Serwisach niezbędnych do realizacji usług dostępnych w ramach subdomen konsument.edu.pl.

 3. Gromadzenie danych
  W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowywane są Logi serwera w postaci zapisanych zapytań http/https kierowanych do serwera, zawierające informacje na temat:

  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
  • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http/https;
  • czasu nadejścia zapytania;
  • liczby wysłanych przez serwer danych;
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link);
  • informacji o przeglądarce Użytkownika;
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • identyfikatory Użytkownika pozwalające skojarzyć konkretne osoby z zapisanymi danymi.

  Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może być proszony o podanie następujących danych osobowych:

  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
  • numer telefonu;
  • adres zamieszkania.

  Dodatkowo w trakcie korzystania z Serwisu użytkownik proszony będzie o podanie danych niezbędnych do realizacji płatności online, a w szczególności numeru karty płatniczej.

  Podanie danych osobowych, jak i danych niezbędnych do realizacji płatności online są wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji fikcyjnych transakcji w ramach bezpiecznego środowiska edukacyjnego online, które nie będą skutkować:

  • zobowiązaniami finansowymi Użytkownika;
  • nie powodują zobowiązań cywilnoprawnych.


  Podawane dane mogą być fikcyjne, nie są przechowywane w systemach informatycznych Serwisu, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. realizacja scenariuszy w ramach bezpiecznego środowiska edukacyjnego online).

 4. Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies
  Właściciel portalu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal konsument.edu.pl. Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

 5. Wykorzystywanie plików Cookies
  Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają identyfikatory sesji użytkownika pozwalające realizować funkcjonalności Serwisu.
  Pliki Cookies wykorzystywane są do;

  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
  • realizacji poszczególnych scenariuszy w ramach bezpiecznego środowiska edukacyjnego online.;
  • zbierania i przechowywania statystyk w ramach usługi Google Analytics.


  Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, jednak wyłączenie obsługi plików Cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 6. Statystyki Google Analytics
  Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.